Energie management

Energiemanagement voor grip op energie

Energiezorg en structureel energiebeheer

Dat is het middel om uw energiegebruik te beheersen en blijvende kosten- en energiebesparing te realiseren

Inventariseren

Energiezorg begint met het inventariseren van wat, waar en hoeveel er aan energie verbruikt wordt.

Analyseren

Na het inventariseren worden de energiestromen geanalyseerd, dit wordt gedaan aan de hand van “bench marking” verbruiken. Gekeken wordt of de afwijkingen t.o.v. de standaard verbruiken groot zijn.

Energie besparende maatregelen

De energiebesparende maatregelen die gevonden worden naar aanleiding van de inventarisatie en analyse worden concreet gemaakt met besparing in kWh, m3 gas en euro’s. De investering voor de maatregelen worden geraamd evenals de terugverdientijd

Realiseren van de maatregelen

Het realiseren van energiebesparende maatregelen gaat in eerste instantie gepaard door het aanvragen van offertes waarna u bepaald welke maatregelen wel of niet uitgevoerd worden. In de realisatiefase bepaalt u in hoeverre er toezicht op het uitvoeren van de maatregelen wordt gehouden.

Begeleiding bij het realisering van energiebesparende maatregelen is een dienst die we aanbieden. Ervaring is opgedaan in projecten in binnen- en buitenland.